Home » Kiertotalouden talousmalli yleistyy

adaptation

Kiertotalouden talousmalli yleistyy

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 on julkaistu tänään Sitran toimesta. Tiekartta asettaa tavoitteet, joiden avulla Suomi on toimiva kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisuna nähdään kiertotalouskäytäntöjen omaksuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Miten kiertotalousajattelu tulee näkymään yrityksissä?

Uudessa tiekartassa haastetaan yritykset näkemään tulevaisuuden liiketoiminta eri kannalta. Liiketoiminnoissa korostuu jatkossa yhä enemmän asiakaslähtöisyys, laadukkuus sekä hävikin välttäminen. Ratkaisujen ja palveluiden vaikuttavuutta mitataan hiilikädenjäljen avulla, joka kuvaa niiden tuottamia päästövähennysvaikutuksia kuluttajalle. Kiertotalouteen liittyy kuitenkin myös uudenlaisia riskejä, kuten mm. tuntemattomat aineet materiaalivirrassa, mahdolliset haitta-aineet, toimijoiden kokemattomuus sekä turvallisten käytäntöjen puuttuminen.

Siirtyminen kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin ei ole kaikilta osin helppoa, mutta tulevaisuudessa kiertotalouden ratkaisuja soveltavat yritykset valtaavat markkinoita yrityksiltä, jotka eivät kykene uusiutumaan.

Kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Lue myös Ecobion uutinen kiertotalouteen liittyvien kemikaaliriskien hallinnasta.