Ajankohtaista

Kemikaalit, Aineet & Seokset

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

25. 2. 2020

Fluoriyhdisteiden rajoitukset tuotteissa kiristyvät edelleen

19. 2. 2020

4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

23. 1. 2020

Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

23. 12. 2019

Euroopan komissio hyväksyi titaanidioksidipölyn karsinogeenisuusluokituksen

24. 10. 2019

Nanomateriaalien lainsäädäntö kehittyy tammikuussa 2020

14. 10. 2019

18 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta on ehdotettu lisättäväksi luvanvaraisten aineiden REACH-luetteloon

2. 10. 2019

Uusittu POP-asetus tiukensi entisestään pysyvien ympäristömyrkkyjen säätelyä

18. 9. 2019

Kuluttajakemikaalitietojen ilmoittaminen EU:n myrkytystietokeskuksille lykkääntyy

5. 9. 2019

CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus (ATP)

24. 4. 2019