Home » Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset

Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten tulee tehdä selvitys kemikaaliturvallisuusasetuksen (856/2012) vaatimusten täyttymisestä. Selvitys tulee tehdä 1.1.2016 mennessä

Selvityksessä tulee arvioida mm. laitoksen sijaintia, onnettomuuksiin varautumista, vuotojen hallintaa ja yksityiskohtaisempia teknisiä ratkaisuja.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusten täyttymisen arvioinnissa. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa selvityksen suorittamisesta meiltä, lakirekisteri@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

lakirekisteri.ecobio.fi