Home » Johtamiseen vaikuttavuutta

Johtamiseen vaikuttavuutta

Haluatko viedä organisaatiotasi kohti kestävää kehitystä järjestelmällisesti? Hallitsemme keinot, joiden avulla voit johtaa organisaatioita kohti tavoitteita aina strategiavaihtoehtojen arvioinneista käytännön johtamiseen ja raporttien varmentamiseen.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme  ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustelemme mielellämme lisää.

Asiakashyödyt

Järjestelmällisyyttä
Näkyviä tuloksia
Sertifikaatit seinälle
Erinomainen maine 

 

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Johdon konsultointi

Luomalla kestävää yritystoimintaa yritykset voivat suojella luontoa ja yhteiskuntaa. Miten tärkeät tavoitteet kääntyvät käytännössä uusiksi kannattaviksi liiketoiminnoiksi? Asiantuntijamme kouluttavat yritysten johtoa mm. seuraavissa kestävän kehityksen teemoissa: ilmastonmuutos, biodiversiteetti, vastuullisuus ja johtamisjärjestelmät. Asiantuntijat laskevat eri liiketoimintamallien vaikutuksia ympäristöön, luonnonvaroihin ja ihmisiin, ja näyttävät mistä todelliset taloudelliset ja ympäristöhyödyt löytyvät.

 • Strategiavaihtoehdot kestävä kehitys – mallintaminen ja arviointi
 • Ympäristövastuiden arvioinnit (Environmental Due Diligence)
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit (Limited compliance audit)
 • Johdon koulutukset
 • Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Johtamisjärjestelmien standardit (ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001) tehostavat organisaation toimintaa ja lisäävät järjestelmällisyyttä, vähentävät energiankulutusta, ympäristövaikutuksia ja jätteitä sekä leikkaavat kustannuksia heikentämättä toiminnan tasoa. Onnistunut johtamistapojen kehittäminen vaatii kuitenkin ponnisteluja koko organisaatiolta tehtailta konsernien johtoon.

Ecobion kehityspalvelua hyödyntämällä käytätte voimavarojanne oikein, oikeaan aikaan, oikeisiin tehtäviin ja riittävällä laajuudella. Meillä on kokemusta vaativien organisaatioiden sertifiointihankkeista nopeissa aikatauluissa, hyvin tuloksin. Annamme kehitystuloksille sertifiointitakuun.

 • Ympäristöjärjestelmät ISO 14001
 • Työterveys- & työturvallisuusjärjestelmät ISO 45001
 • Energiajärjestelmät ISO 50001
 • Sisäiset arvioinnit
 • Yritysvastuujärjestelmät (ISO 26 000, Global Reporting Initiative GRI, People, Planet Prosperity PPP)
 • Yritysvastuun ja kestävän kehityksen olennaisuuksien arviointi (GRI)
 • Toimitusketjujen kestävän kehityksen arvioinnit
 • Yrityskohtaiset koulutukset

Ympäristöpäällikköpalvelu

Ympäristön ja energian viranomaisasiat ja raportoinnit sekä johtamisjärjestelmät työllistävät organisaatioita. Tehtävät vaativat syvällistä ammattitaitoa ja järjestelmällistä työotetta, joka varmistaa sujuvan viranomaisyhteistyön ja ympäristöhyödyt. Ammattilaisen avulla hoidat nämä rutiininomaiset yrityskohtaiset tehtävät tehokkaasti.

Ympäristöpäällikköpalvelumme konsultit ratkaisevat tarpeenmukaisten ympäristö- ja energiatehtävien hoidon yrityksissä. Asiantuntijoillamme on ylempi korkeakoulututkinto ympäristötekniikan alalta ja kokemusta monipuolisista ympäristöalan asiantuntijatehtävistä kuten viranomaisasioiden hoidosta.

Varmennukset ja vastuullisuusraportit

Teettekö vastuullisia tekoja, joiden viestimisestä voisitte hyötyä esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin avulla? Mikäli julkaisette jo vastuullisuustietoa, onko tieto sertifioitu Global Reporting Initiativen (GRI) tai Carbon Disclosure Projectin (CDP) mukaisesti ja sisältääkö se tuotteiden ympäristöselosteita rakennustuotteille (RTS EPD) tai muille tuotteille? Ulkopuolisen varmentajan tekemä tiedonkoonnin, laskentamenetelmien ja tulosten huolellinen tarkastaminen ja varmentaminen lisäävät raportoinnin luotettavuutta ja auttavat kehittymään yhä paremmaksi. Ecobion asiantuntijat varmentavat vastuullisuustietoja. Asiakkaamme ovat menestyneet hyvin vastuullisuusraportointikilpailuissa.

 • Yritysvastuun-/vastuullisuusraportit (GRI)
 • Hiilijalanjälki (CDP)
 • Vesijalanjälki (WDP)
 • Ympäristöselosteiden varmentaminen
 • Rakennustuotteinen ympäristöselosteiden (RTS EPD) varmentaminen. 

Ecobion toteuttamia hankkeita

 • Outotec, Ympäristöliiketoimintaselvitys
 • Onninen, Ympäristöliiketoimintaselvitys
 • Aker Yards, Kolmen telakan ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001)
 • Rautaruukki, Raahen terästehtaan ympäristöjärjestelmä ISO 14001
 • Eckes-Grannin, Alustava ympäristökatselmus (EMAS)
 • UPM, Tuoteturvallisuusprofiilien varmentaminen
 • Vattenfall, Turvallisuuspäällikköpalvelu

Ota yhteyttä

Sähköpostilla: info@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 9450