Home » Jätteenkäsittelyä (WT) koskevat BAT-päätelmät hyväksytty 12.4.2018 Brysselissä

Jätteenkäsittelyä (WT) koskevat BAT-päätelmät hyväksytty 12.4.2018 Brysselissä

Jätteenkäsittelyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (WT-BATC, Waste Treatment – Best Available Techniques Conclusions) hyväksyttiin teollisuuspäästödirektiivin artiklan 75 komitean kokouksessa Brysselissä. Seuraavaksi BAT-päätelmät käännetään EU:n virallisille kielille. Käännökset julkaistaan noin puolen vuoden päästä ja näin ollen BAT-päätelmät astuvat voimaan syksyllä 2018.

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät koskevat yleisesti jätteenkäsittelyä, lukuun ottamatta mm.  kaatopaikkasijoitusta, jätteenpolttoa, kuonan tai arinatuhkan käsittelyä ja patterien murskausta. BAT-päätelmät sisältävät jätteenkäsittelyn direktiivilaitoksia sitovat BAT-AEL-päästöraja-arvot mm. ilmaan ja veteen johdettaville päästöille. Päästörajoille voi kuitenkin tietyissä tapauksissa hakea poikkeamalupaa. BAT-poikkeama on mahdollista myöntää silloin kuin päästöarvot johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin.

BAT-selvityksen ajankohtaisuus

BAT-päätelmien virallisen käännöksen julkaisemisen jälkeen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa.

BAT-päätelmien julkaisu muuttaa laitosten päästöjen tarkkailua, sillä tarkkailutulokset tulee ilmoittaa vuorokausikeskiarvoina, mitä Suomessa ei ole ennen vaadittu. Tarkkailutiheys on kuitenkin joustava. Mikäli nykyisen lupapäätöksen päästöraja-arvot ovat tiukemmat kuin BAT-päätelmissä, niitä ei AVIn mukaan tulla lähtökohtaisesti muuttamaan.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään BAT-päätelmiin ja BAT-selvityksiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä Ecobion asiantuntevaan tiimiin: info@ecobio.fi puh. 02 07 569 450