Home » Jänskän teollisuusalueen YVA -hanke

Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen YVA -hanke onnistui hyvin ja aikataulussa

Kotkan kaupunki suunnitteli Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä oli tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että hankkeen vaikutuksia täytyi tarkastella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ( YVA ). Yhteistyökumppaniksi valikoitui Ecobio.

Louhinnan tavoitteena oli kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen teollisuusalueeksi. Teollisuusalueella on tarkoitus louhia vuosina 2017-2020 yhteensä enintään 1185 000 m3 riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Koska ottomäärien muutos ylitti 200 000 m3/vuodessa, edellytti muutos YVA-menettelyn.

”YVA-menettelyn tarkoituksena oli tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Koska kyseessä oli Infran suunnitteluyksikön ensimmäinen YVA-hanke, tärkeää oli koko YVA-prosessin osaaminen ja hallinta. Hankkeen kiireellisyydestä johtuen aikataulun pitävyys oli myös tärkeää”, kertoo suunnittelupäällikkö Matti Paavola Kotkan kaupungilta.

Projekti jaettiin neljään selkeään ja peräkkäiseen osaan:

  1. YVA-ohjelman laadinta
  2. YVA-ohjelman yleisötilaisuus ja kuulutus
  3. YVA-selostuksen laadinta
  4. YVA-selostuksen yleisötilaisuus ja kuulutus

”Projektin tiukka aikataulu oli koko ajan Ecobion henkilökunnan mielessä ja pohdimme jatkuvasti, miten se saadaan pidettyä. Yhteistyö sujui hyvin ja joustavasti. Jatkuva projektin kokonaistilanteen hallinta oli tärkeä seikka. Uusissa YVA-hankkeissa voin turvallisin mielin luottaa Ecobion osaamiseen”, kertoo Matti.

Projektin seuraava vaihe on ympäristölupamenettely, joka toteutetaan yhteistyössä Ecobion kanssa.