Home » Ilmastovaikutuksia käsitellään Ecobion blogisarjassa

ilmastovaikutuksia

Ilmastovaikutuksia käsitellään Ecobion blogisarjassa

Ilmastonmuutos on nyt kaikkien huulilla. Me Ecobiolla teemme monenlaisia töitä ja tekoja ilmastovaikutuksia hillitäksemme. Autamme asiakkaitamme niin ilmasto- kuin muidenkin ympäristövaikutusten mittaamisessa ja hillitsemisessä sekä laadimme tiekarttoja ilmastoasioiden ja kestävyyden hallitsemiseksi pidemmällä aikavälillä.

Yritysten toiminta ja tuotteet aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaihtelevat toimialoittain ja toimijoittain. Päästöjen kokonaisvaltainen hillitseminen ja hallitseminen voi olla haasteellista. Euroopan ympäristökeskuksen tilastojen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat eniten energiantuotanto (30 %), liikenne (22 %) ja teollisuus (20 %). Myös kotitaloudet ja palvelut (13 %) sekä maatalous (12 %) ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia.

 

ilmastovaikutuksia
Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain vuosina 1990-2016. Lähde: Euroopan ympäristökeskus (EEA), 2018.

Ilmastokeskustelussa positiivisuus kantaa pidemmälle kuin negatiivisuus. Sen sijaan, että menemme lukkoon ja koemme ilmastoahdistusta tai kiellämme koko ilmastonmuutoksen, on hyödyllisempää keskittyä tekoihin, joita jokainen ihminen tai organisaatio voi tehdä. Omaa hiilijalanjälkeäsi voit arvioida esimerkiksi Sitran laskurilla ja tekoja voit pohtia erilaisissa kampanjoissa. Yritystasolla on tärkeää mitata ja arvioida päästöjä, jotta on mahdollista asettaa tavoitteita ja seurata kehitystä. Yrityksen oman toiminnan päästöjä on helpompi mitata, mutta se on mahdollista myös epäsuorien päästöjen osalta.

Ilmastoaiheinen blogisarja

Ecobio julkaisee kesän ja syksyn 2019 aikana ilmastoaiheisia, toimialakohtaisia blogikirjoituksia. Blogisarjassa katamme sektoreita energia- ja kemianteollisuudesta ruuantuotantoon ja tekstiileihin. Juttusarjalla haluamme nostaa esiin ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä aloja ja hahmottaa ratkaisumalleja ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Fokus on ilmastossa, mutta tarkastelemme samalla myös muita ympäristönäkökohtia.

Tervetuloa seuraamaan, mitä eri aloilla tapahtuu ja mikä milläkin alalla on merkittävää. Pysy kuulolla!

Mikäli sinulla on toiveita, minkä sektorin ilmastonäkökohtia blogisarjassa tulisi käsitellä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.