Home » GRI G4: Kestävän kehityksen raportoinnin uudet haasteet

GRI G4: Kestävän kehityksen raportoinnin uudet haasteet

Global Reporting Initiative, (GRI) julkaisi kesäkuussa 2013 uudistetun kansainvälisen ohjeiston G4 yritysten kestävän kehityksen raportoinnille.

Uudistuksella tavoitellaan olennaisen tiedon raportointia, parempaa tiedon laatua sekä helpompaa kestävän kehityksen tiedon yhteensovittamista taloudelliseen raportointiin.

Uudessa ohjeistuksessa kiinnitetään lisääntyvää huomiota tietoon, joka on olennaista yrityksen sekä liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta että kestävän kehityksen kannalta.

Myös rajausten vaikutukset ja johdonmukaisuus ovat aiempaa painavammin esillä.

Ohjeiston soveltaminen johtaa järjestelmällisempään työskentelyyn, jolla yrityksen kestävän kehityksen raporttiin valitaan olennainen sisältö. Työskentelyn vaiheita ovat näkökohtien tunnistaminen ja yhdistäminen vaikutuksiin, merkittävyyden arviointi sekä yrityksen toiminta näkökohtien hallitsemiseksi ja raportoimiseksi.

 

Ecobio ohjaa yrityksiä jäsentämään kehitystyötä työpajojen ja neuvottelevien palavereiden avulla. 

 

Keskustelemme mielellämme lisää kestävän kehityksen raportoinnin hankkeistanne:

 

Johtava konsultti Sanna Perkiö, tekniikan tohtori, puh 050 5636651, sanna.perkio@ecobio.fi

Toimitusjohtaja, johtava konsultti Sanna Vaalgamaa, filosofian tohtori, puh 020 7569 454, sanna.vaalgamaa@ecobio.fi

Johtava konsultti Thomas Andersson, diplomi-insinööri, 020 7569 457, thomas.andersson@ecobio.fi