Home » EU Komission puhtaan energian talvipaketti

EU Komission puhtaan energian talvipaketti

Euroopan komissio antoi 30.11.2016 esityksensä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uudistuksiksi, joilla Eurooppa toteuttaa myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita vuodelle 2030. Esitys sisältää ehdotuksia liittyen energiamarkkinoihin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Massiivinen kokonaisuus kulkee nimellä talvipaketti. Paketti sisältää muun muassa uusiutuvan energian direktiivin uudelleentarkastelun ja bioenergian kestävyyskriteerit. Komissio esittää myös EU:n yhteiseksi sitovaksi tavoitteeksi energiatehokkuuden parantamista 30 prosentilla.

EU komission tiedote

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta