Home » Energiavirasto käynnistänyt energiakatselmusten vuosivalvonnan

Energiavirasto käynnistänyt energiakatselmusten vuosivalvonnan

Energiavirasto on käynnistänyt viikolla 36 energiatehokkuuslain mukaisten energiakatselmusten valvonnan.

Energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoittaa suuret yritykset toteuttamaan yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäisen energiakatselmuksen määräaika oli 5.12.2015.

Velvoitteen noudattamisen valvonta tapahtuu satunnaisotannalla, johon valikoituu hieman alle 100 yritystä vuosittain. Pistokokeittain toteutettava valvonta on paraikaa käynnissä Energiaviraston toimesta.

Energiaviraston ja katselmuksia tekevien konsulttien arvio on, että osalla velvollisuuden piiriin kuuluvista yrityksistä katselmus on vielä tekemättä. Mikäli lain mukaiset velvoitteet eivät täyty, Energiavirasto voi asettaa päätösten noudattamiseksi uhkasakon.

Suureksi yritykseksi energiatehokkuuslaissa määritellään yritys tai konserni, jonka

  • työntekijämäärä on yli 250 tai
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Pakollisesta energiakatselmuksesta voi vapautua sertifioidulla energianhallintajärjestelmällä ISO 50 001 tai sertifioidulla ympäristönhallintajärjestelmällä ISO 14 001 yhdessä sertifioidun ETJ+: n kanssa. Sertifioinnin tulee kattaa vähintään 95 % yrityksen tai konsernin energiankäytöstä Suomessa. Pakollisen energiakatselmuksen katsotaan lisäksi täyttyneen, mikäli yrityksellä tai konsernilla on energiatehokkuussopimusjärjestelmä ja ETJ+.

Pk-yritykset voivat edelleen saada TEM:n tukea vapaaehtoisille yrityksen energiakatselmuksille.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään energiakatselmuksen laadinnassa sekä siihen liittyvissä kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.