Home » Ekosuunnittelu ISO 14000-standardisarjassa

Ekosuunnittelu ISO 14000-standardisarjassa

Tällä viikolla on julkaistu kolme uutta ISO 14000-standardia. Ensimmäiset kansainväliseen yhteisymmärrykseen perustuvat ekosuunnittelutyökalut on nyt saatavilla.

– ISO 14006; antaa ohjeet ymäpristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun sisällyttämisestä organisaation johtamisjärjestelmään.

– ISO 14045; kuvaa tuotejärjestelmien ekotehokkuuden arvioinnin periaatteita ja vaatimuksia.

– ISO 14051: tarjoaa teollisuudelle työkalun materiaalihävikin ja tarpeettoman energiankulutuksen analysointiin

Ecobio tarjoaa asiantuntijapalvelua uusien standardien hyödyntämisessä. Tuo tuotteesi ympäristönäkökohdat osaksi johtamisjärjestelmää käytännönläheisiä työkaluja hyödyntämällä.

Tulemme mielellään tapaamaan teitä ja keskustelemaan lisää tuotteistanne. Sovi tapaaminen johtavan konsultin Ville Soinisen kanssa:

Ville Soininen

Ecobio Manager, tuotepäällikkö, johtava konsultti
Sähköposti: ville.soininen@ecobio.fi
Puhelin: 020 756 9454