Ecobio Manager – Easy Compliance

Yrityslähtöinen säädösseuranta ja kemikaalihallinta samassa palvelussa

Ecobio Manager -pilvipalvelumme pitää Sinut ja koko yrityksen ajan hermolla kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisessä.

Ecobio Manager  auttaa keskittymään Sinun työsi ja  yrityksen kannalta oleellisiin säädöksiin ja kemikaaleihin. Palvelu kattaa ylemmän ja alemman asteiset säädökset, käyttöturvallisuustiedotteet ja rajoitetut aineet. Palvelu tarjoaa erityisen hyödyllisiä ominaisuuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) velvoitteisiin, liikkuville toiminnoille, suurille kansainvälisille organisaatiolle ja toisaalta hyvin pienille toimijoille.

Nykyaikainen palvelu helpottaa vaatimushallintaa ja parantaa kilpailukykyä:

  • Tehostaa ajantasaisen tiedon jakelua
  • Jakaa vastuut
  • Säästää aikaa ja parantaa työn tuloksia
  • Täyttää vaatimukset
  • Auttaa asiantuntijana
  • Pitää ajan tasalla
  • Liikkuu työpaikkojen mukana
  • Yhdistää eri maissa toimivat samaan palveluun
  • Toimii paikallisesti: helpottaa täyttämään suomalaisten viranomaisten vaatimukset
  • Opastaa monikielisiä työpaikkoja: useita käyttöliittymäkieliä ja maita – Suomi, Ruotsi & Yhdysvallat.

Ecobio Manager on yksi palvelu, jossa on kaksi tietokantaa. Tietokantojen hyödyntämiseksi palvelussa on monipuoliset näyttö-, viestintä-, haku-, kirjoitus- ja raportointitoiminnot.

Voit rakentaa palvelun joustavasti osista juuri yrityksellenne sopivaksi! Joko säädökset tai kemikaalit tai molemmat yhdessä.

Säädöskokoelma – Suomen paras

Ecobion asiantuntija auttaa valitsemaan yrityksen seurantaan  sille tärkeät säädökset. Palvelunkäyttäjä keskittyy vain hänelle oleellisiin säädöksiin ja säästää aikaa. Säädösseuranta on mahdollista sekä yhtiö- että toimipaikkatasolla.

Säädöskokoelma sisältää EU:n, Suomen ja Ruotsin kestävän kehityksen säädökset: ympäristö, kemikaalit, työympäristö ja yhteiskuntavastuu. Kokoelmasta löytyvät laajasti toimialojen erikoissäädökset kuten TUKES:in ohjeet sekä  valmisteilla olevat säädökset. Helposti saatavilla koko henkilöstölle ovat  myös työnantajaa velvoittavat “Nähtävillä pidettävät” -säädökset. Vaararallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusten hallintaan kokoelma tarjoaa ratkaisun. Lisäksi kokoelmasta löytyvät Yhdysvaltojen ainesäädökset.

Ecobion asiantuntijat seuraavat jatkuvasti säädösvalmistelua ja -muutoksia ja raportoivat muutoksia yrityksen kokoelmaan.

Vaatimusarviointi

Voit arvioida säädöskohtaisesti yrityksen toimintaan vaikuttavien säädösvaatimusten täyttymisen.

Palvelu auttaa toteuttamaan ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän OHSAS 18001 vaatimukset lainsäädännön seurannalle.

Velvoitekalenteri – pysyt ajan hermolla

Velvoitekalenteri auttaa Sinua säädösmuutosten ennakoinnissa ja velvoitteden täyttämisessä oikeaan aikaan. Voit unohtaa turhan huolehtimisen säädösten päivämääristä. Ecompass huolehtii puolestasi.

Kemikaalihallinta – käyttötuvallisuustiedotteet ajantasaisesti

Ecobio Mangerin kemikaalihallinta auttaa yritystä toteuttamaan helpolla tavalla kemikaalien käyttäjälle asetettuja velvoitteita.

Palvelu ratkaisee työpaikkojen kemikaaliluetteloiden hallinnan, rajoitusten ainekohtaisen seurannan, käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisen ja  arvioinnin ja kemikaalitiedon nähtävillä pitämisen vaatimukset.

Saatavilla useassa maassa

Palvelu kattaa Suomen ja Ruotsin säädökset ja Euroopan Unionin säädökset. Lisäksi palvelussa on Yhdysvaltojen ainesäädöksiä.

Suomen suurimmat yritykset käyttävät Ecobio Manageria

Ecobio Manager on vanhimpia alan palveluja. Se on laajasti käytössä suomalaisissa suuryrityksissä eri toimialoilta ja pienemmissä yrityksissä.

Asiantuntijat aina lähelläsi

Ecobio Manager on Ecobion kestävän kehityksen asiantuntijoiden suunnittelema ja ylläpitämä palvelu. Siksi asiantuntijoiden neuvot ja palvelut ovat aina lähellä Sinua myös muissa alan haasteissa.

Tutustu palveluun – kysy tunnuksia ja esittelyä

Kiinnostuitko? Pyydä tunnukset demopalveluun ja esittelykäyntiä: info@ecobio.fi, puhelin 020 7569450.

 

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Sovi keskustelusta, pyydä tarjous tai koetunnukset Säädösseurantaan. (info@ecobio.fi)
Säädösseuranta – Kemikaalihallinta