Home » Ecobiolla on tarjota nyt pätevöitynyt turvallisuusneuvonantaja (TNA)

Ecobiolla on tarjota nyt pätevöitynyt turvallisuusneuvonantaja (TNA)

Toiminnanharjoittajan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja (TNA), jos se harjoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta, lähettämistä tai vastaanottoa. Tarkemmin vaatimukset on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002). Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö.

Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta. Ecobio voi toimia neuvonantajana tai ulkoistettuna yrityksen turvallisuusneuvonantajana maantie- ja rautatiekuljetuksiin.

Lisätietoa turvallisuusneuvonantajaan liittyvistä vaatimuksista: Trafi > Vaaralliset aineet > VAK Turvallisuusneuvonantaja

Kysy lisää Ecobion turvallisuusneuvonantajapalvelusta puh. 020 756 9450, info@ecobio.fi