Home » Ecobio x FIBS ry tilaisuudet 2020

Ecobio x FIBS ry tilaisuudet 2020

Ecobio FIBS partner

Ecobio on FIBS Partneri vuosina 2019-2020. FIBS partnerit ovat tarkoin valikoituja kestävän kehityksen ja yritysvastuun asiantuntijayrityksiä. 

FIBS Partnerina tuotamme palveluja vastuullisen liiketoiminnan aktiivisille kehittäjille ja yritysvastuun edelläkävijöille. Järjestämme FIBS Pro -jäsenille kohdennettuja tilaisuuksia liiketoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja strategisen ympäristöjohtamisen kehittämiseen sekä kaikille FIBSin jäsenille avoimia webinaareja teemojen ympäriltä.

Vuoden 2020 kevään ja syksyn tilaisuudet:

18.3. Ympäristötavoitteiden asettaminen – Ecobio

Ympäristötavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on olennainen, mutta samalla haastavaksi koettu osa yrityksen ympäristönäkökohtien hallintaa.

Työ kuitenkin kannattaa: huolellisen olennaisuusarvioinnin jälkeen tehtävä tavoitteiden asettaminen tarjoaa selkeän suunnan kestävän arvonluonnin toimenpiteille. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen puolestaan mahdollistaa ympäristöriskien muuttamisen bisnesmahdollisuuksiksi, ja auttaa yrityksiä pysymään edelläkävijöinä myös tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa:

  • Kuulet miksi ympäristötavoitteiden asettaminen on kannattava osa arvonluontia, ja saat käsityksen siitä, mitkä ympäristötavoitteet ovat olennaisimpia oman yrityksenne kannalta.
  • Pääset tutustumaan erilaisiin ympäristötavoitteiden asettamista tukeviin aloitteisiin, kuten Science Based Targets ja ympäristöaiheiset SDG:t, ja kuulet miten voit hyödyntää niitä oman työsi tukena.

Lue lisää & Ilmoittaudu mukaan

16.4. Science Based Targets: mitä, miksi ja miten? – Ecobio

Yrityksillä on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta toiminnan tavoitteet olisivat konkreettisia ja linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, tulee toimien perustua tieteelliseen laskentamenetelmään ja tiukkoihin päästötavoitteisiin. Science Based Targets -aloitteen (SBT) keskiössä ovat nimensä mukaisesti tieteeseen perustuvat tavoitteet, joiden myötä maapallon keskilämpötilan nousu jää alle kahden asteen ja joiden avulla lämpötilan nousu voidaan rajata alle 1,5 asteeseen.

Webinaarissa kuulet:

  • mistä Science Based Targets -aloitteessa on kyse
  • mitä hyötyä aloitteesta on yrityksille
  • mitkä ovat aloitteen mukaisten tavoitteiden asettamisen kriteerit
  • mitä tavoitteiden asettamisessa tulisi ottaa huomioon ja millaisia työkaluja tavoitteiden asettamiseen kannattaa käyttää

Lue lisää & ilmoittaudu mukaan

26.8. Palveluiden ympäristövaikutusten arviointi – Ecobio

Yrityksiltä edellytetään vuosi vuodelta syvällisempää ymmärrystä omista ympäristövaikutuksistaan. Yrityksillä tulisikin olla mahdollisimman kattava käsitys sekä suorista ympäristövaikutuksistaan että erilaisista epäsuorista vaikutusketjuista ja niiden merkityksistä. Suurin osa arviointityökaluista keskittyy ymmärrettävästi tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutuksiin, mutta edelläkävijäyritysten on ymmärrettävä myös palveluidensa ympäristövaikutuksia.

Tässä koulutuksessa:

  • saat kattavan ja tiiviin tietopaketin palveluiden ympäristövaikutusten arvioinnista ja arvioinnin keinoista
  • voit työstää oman liiketoimintanne kannalta olennaisimpia ympäristövaikutuksia
  • voit vaihtaa tietoa ja kokemuksia muiden osallistujien kanssa fasilitoiduissa käytännön harjoituksissa

Lue lisää & ilmoittaudu mukaan

Kysymyksiä? Ota yhteyttä: info@ecobio.fi

Ecobio Oy