Viimeisimmät uutiset

Ajankohtaista

Tuoteturvallisuus – Markkinavalvonta ja toimijoiden velvollisuudet uudistuivat

Alkuvuodesta astui voimaan laaja kokonaisuus lakeja ja asetuksia jotka yhtenäistävät ja selkeyttävät lainsäädäntöä koskien tuoteturvallisuu...

Lue lisää
EU Komission puhtaan energian talvipaketti

Euroopan komissio antoi 30.11.2016 esityksensä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uudistuksiksi, joilla Eurooppa toteuttaa myös Pariisin ilmastosopi...

Lue lisää
MARA-asetuksen muutokset selvillä

MARA-asetusta (VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) ollaan muuttamassa maarakentamiseen sovellettavien jäteluokkien, haitta-...

Lue lisää
Uusi pätevyysasetus kylmäalalle

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista on annettu uusi ...

Lue lisää
Energiavirasto käynnistänyt energiakatselmusten vuosivalvonnan

Energiavirasto on käynnistänyt viikolla 36 energiatehokkuuslain mukaisten energiakatselmusten valvonnan. Energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoit...

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Sovi keskustelusta, pyydä tarjous tai koetunnukset Säädösseurantaan. (info@ecobio.fi)
Säädösseuranta – Kemikaalihallinta