Viimeisimmät uutiset

Ajankohtaista

Tunnetko jatkokäyttäjän velvollisuutesi?

EU:n REACH- ja CLP-asetuksissa kemikaaleja käyttäviä yrityksiä tai yksittäisiä työntekijöitä kutsutaan jatkokäyttäjiksi. Jatkokäyttäjät ...

Lue lisää
Ovatko käyttöturvallisuustiedotteesi ajan tasalla?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on lakisääteinen asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turval...

Lue lisää
Oletko aineen valmistaja tai EU-maahantuoja? Rekisteröintivelvollisuus koskee Sinua!

Kemikaalien REACH-rekisteröinnin takaraja 31.5.2018 lähestyy kovaa vauhtia ja nyt on toimittava! Toukokuun 2018 jälkeen ei EU-m...

Lue lisää
Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain laaja uudistus on osa hallituksen kärkihanketta, jolla pyritään sujuvoittamaan säädöksiä. Ilmoitusmenettely korvaisi ny...

Lue lisää
REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden listaa päivitetty

REACH-asetuksen ((EY) 1907/2006) rajoitettujen aineiden listaa eli liitettä XVII on täydennetty 23 aineen osalta ja muokattu 2 aineen osalta. REA...

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Sovi keskustelusta, pyydä tarjous tai koetunnukset Säädösseurantaan. (info@ecobio.fi)
Säädösseuranta – Kemikaalihallinta