Home » Ajankohtaista luvanvaraisista aineista

Ajankohtaista luvanvaraisista aineista

Komission asetuksella 348/2013 on muutettu REACH-asetuksen liitettä XIV ja lisätty luvanvaraisten aineiden listaan 8 uutta ainetta. Näitä aineita ovat muun muassa kromitrioksidi, trikloorietyleeni, natriumkromaatti ja natriumdikromaatti. Luvanvaraisten aineiden käytölle on haettava lupaa Euroopan kemikaalivirastolta, lopullisen päätöksen tekee kuitenkin Euroopan komissio.  

Tiettyjen aineiden lupahakemusten määräajat menevät tänä vuonna umpeen. Esimerkiksi neljän ftalaatin (DEHP, BBP, DBP ja DIBP) käytölle tulee hakea lupaa 21.8.2013 mennessä. Seuraavat määräajat lupahakemuksille ovat tulossa marraskuussa.