Home » Tuoteturvallisuus – Markkinavalvonta ja toimijoiden velvollisuudet uudistuivat

Tuoteturvallisuus – Markkinavalvonta ja toimijoiden velvollisuudet uudistuivat

Alkuvuodesta astui voimaan laaja kokonaisuus lakeja ja asetuksia jotka yhtenäistävät ja selkeyttävät lainsäädäntöä koskien tuoteturvallisuutta.

Uudistuksella on viety  kansallisiin lakeihin EU-tasolla yhdenmukaistettu markkinavalvonta ja tuotesääntely. Uudistuksessa yhtenäistettiin eri tuoteryhmien välillä muuan muassa talouden toimijoiden (valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai jakelija) velvollisuuksia, tuotteiden merkintävaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmiä. Myös osalle tuotteille tehtiin uudistuksia koskien tuotteen käytön aikaista turvallisuutta.

Uudistukset koskevat painelaitteita, sähkölaitteita ja -laitteistoja, hissejä, mittauslaitteita, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita ja suojausjärjestelmiä, räjähteitä sekä pyroteknisiä tuotteita.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään turvallisuuslainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio eCompass – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta